Právní předpisy

Zde naleznete všechny zákony, vyhlášky a další právní normy související se zadáváním veřejných zakázek a koncesním řízením.

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném od 1.1.2014
Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení od 1. 1. 2014
Zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Zákon č. 110/2007 Sb., (novela, účinnost od 1.6.2007)
Zákon č. 76/2008 Sb., (novela, účinnost od 15.3.2008)
Zákon č. 124/2008 Sb., (novela, účinnost od 1.7.2008)
Zákon č. 41/2009 Sb., (novela, účinnost od 1.1.2010)
Zákon č. 110/2009 Sb., (novela, účinnost od 1.7.2009)
Zákon č. 417/2009 Sb., (novela, účinnost od 1.1.2010)
Zákon č. 179/2009 Sb., (novela, účinnost od 15.9.2010)
Zákon č. 423/2010 Sb. (novela, účinnost od 30.12.2010)
Zákon č. 73/2011 Sb. (novela, účinnost od 1.4.2011)
Zákon č. 258/2011 Sb. (novela, účinnost od 13.9.2011)
Zákon č. 367/2011 Sb. (novela, účinnost od 1.1.2012)
Zákon č. 420/2011 Sb. (novela, účinnost od 1.1.2012)
Zákon č. 1/2012 Sb. (novela, účinnost od 5.1.2012)
Zákon č. 55/2012 Sb. (novela, účinnost od 1.4.2012, části od 1.1.2014)
Zákon č. 167/2012 Sb. (novela, účinnost od 1.7.2012)
Vyhláška 328/2006 Sb. kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška 329/2006 Sb. kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek
Vyhláška 330/2006 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách.
Vyhláška č. 339/2010 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek (zrušena vyhláškou č. 133/2012 Sb.)
Vyhláška č. 9/2011 Sb. , kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
Vyhláška č. 162/2011 Sb. o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
Vyhláška č. 133/2012 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
Vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Vyhláška č. 231/2012 Sb. , kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
Vyhláška č. 230/2012 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Nařízení vlády č. 447/2011 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, atd.
Nařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu atd.

Koncesní zákon

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) ve znění účinném od 27. 2. 2008
Zákon 140/2006 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona
Zákon č. 30/2008 Sb., (novela, z 16.1.2008)
Zákon č. 417/2009 Sb., (novela, účinnost od 1.1.2010)
Zákon č. 179/2010 Sb., (novela, účinnost od 15.9.2010)
Vyhláška 217/2006 Sb., kterou se se provádí koncesní zákon
Vyhláška 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona
Vyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko MF ČR (účinnost od 27. 12. 2010)
Nařízení vlády č. 447/2011 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

Direktivy EU

Direktiva o koordinaci postupů při zadávání zakázek pro sektorové zadavatele
Direktiva o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek