Program Jihočech přináší zvýhodněné úvěry pro města a obce na území Jihočeského kraje k financování projektů zaměřených na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve vlastnictví obce. Záměrem projektu nesmí být podnikatelská činnost.

ikona-pen-ze.png

Jaký úvěr nabízíme?

 • až do výše 2 mil. Kč
 • s pevnou úrokovou sazbou
 • s dobou splatnosti až 10 let
 • s možností odkladu splátek jistiny až na 2 roky
 • s možností předčasného splacení úvěru bez sankcí a poplatků

ikona-kohoutek.png

Na co ho můžete využít?

 • na výstavbu či rekonstrukci vodovodů, kanalizací, čistírny odpadních vod
 • elektrifikaci či plynofinaci
 • zřízení či rekonstrukci kulturních, sportovních a školních zařízení
 • vybudování a opravy místních komunikací a jejich osvětlení
 • dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy)
 • budování a údržbu veřejné zeleně
 • využití obnovitelných zdrojů energie

ikona-obec-m-sto.png

Pro koho je úvěr určen?

 • úvěr je určen pro města a obce na území Jihočeského kraje

Podrobná charakteristika produktu

 • výše úvěru: 2 mil. Kč,
 • úroková sazba: pevná po celou dobu splácení úvěru,
 • doba splatnosti: do 10 let od podpisu smlouvy o úvěru (úvěr lze bez sankce předčasně splatit),
 • čerpání úvěru: až po dobu 2 let od podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání úvěru nepodléhá sankci,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až o 2 roky od podpisu smlouvy o úvěru.

Příjemci podpory

Příjemcem podpory jsou Obce, resp. sdružení obcí a měst (spolek) na území Jihočeského kraje. Další podmínky, které musí příjemce podpory splňovat, jsou uvedeny v Podmínkách poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce v Jihočeském kraji.

Způsobilé výdaje

 • náklady na pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku,
 • náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně pořízení pozemků,
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • náklady na související projektovou dokumentaci.

DPH příslušející ke způsobilému výdaji a daň z nabytí nemovitých věcí k nemovité věci pořizované v rámci projektu je rovněž způsobilým výdajem.

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:

 • musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • účetní a daňové doklady, na jejichž základě je úvěr čerpán, musí být uhrazeny po datu podpisu smlouvy o úvěru.

Výhody produktu

 • výhodná úroková sazba úvěru,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce.

Podmínky poskytnutí produktu

a)     projekt bude realizován na území Jihočeského kraje;

b)     projekt musí být zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve vlastnictví obce, která není využívána k podnikání;

c)     úvěr bude použit k pořízení nebo rekonstrukci majetku v těchto oblastech:

 • vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod,
 • elektrifikace, plynofikace,
 • kulturní, sportovní a školská zařízení,
 • místní komunikace a jejich osvětlení, vč. světelné dopravní signalizace,
 • dopravní stavby (podchody, zastávky místní dopravy),
 • využití obnovitelných zdrojů energie,
 • budování a údržba veřejné zeleně,
 • budování a správa infrastruktury v oblasti nakládání s odpady.

Další informace

Viz Program zvýhodněných regionálních úvěrů v Jihočeském kraji (úplné znění); konzultace poskytuje regionální pracoviště a pobočky ČMZRB, případně lze zaslat dotaz do e-mailové schránky info@cmzrb_cz.


b.png

c.jpg