Profil zadavatele
Organizace:Ministerstvo vnitra ČR
Adresa:Nad Štolou 936/3, 17034 Praha 7
:00007064
Telefon:
Email:
Webová stránka: http://www.mvcr.cz
ID profilu zadavatele ve VVZ:60054156
Používaná elektronická tržiště: TENDERMARKET, GEMIN, VORTALGOV, CENTRUMVZ

  Profily zadavatelů Ministerstva vnitra – veřejné zakázky jsou dokončovány na novém profilu zadavatele v e-nástroji E-ZAK   Profily zadavatelů Ministerstva vnitra – veřejné zakázky jsou dokončovány na novém profilu zadavatele v e-nástroji E-ZAK

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor veřejných zakázek a centr. nákupů - centrální zadavatel Bytová správa Ministerstva vnitra
Generální ředitelství HZS ČR Centrum sportu Ministerstva vnitra
GŘ HZS ČR - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
GŘ HZS ČR - Opravárenský závod Olomouc Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
GŘ HZS ČR - Skladovací a opravárenské zařízení Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
GŘ HZS ČR - Technický ústav PO Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
GŘ HZS ČR - Základna logistiky Olomouc Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Kancelář ministra Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Kancelář náměstka ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Kancelář NMV pro evropské záležitosti Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kancelář NMV pro strategie a programové řízení Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Kancelář NMV pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Kriminalistický ústav Praha Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Odbor azylové a migrační politiky Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Odbor bezpečnostní politiky MV ČR Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Odbor centrálních informačních systémů Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor hlavního architekta eGovernment Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor kybernetické a informační bezpečnosti Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odbor legislativy a koordinace předpisů Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Odbor mezinárodních vztahů Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odbor personální Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor právní MV Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor prevence kriminality Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor provozu a rozvoje EKIS Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Odbor provozu informačních technologií a komunikací Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Odbor sociálního zabezpečení Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Odbor správy majetku Česká republika - Muzeum Policie České republiky
Odbor strukturálních fondů Česká republika - Policejní akademie České republiky v Praze
Odbor tisku a public relations Česká republika - SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
Odbor veřejné správy a eGovernmentu Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni
Odbor veřejných zakázek a CN Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku
Odbor všeobecné správy Česká republika - Zemský archiv v Opavě
Odbor VZ Policejního prezidia ČR Institut pro veřejnou správu Praha
Oddělení programového řízení Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Oddělení strategií a koncepcí Tiskárna Ministerstva vnitra
Policie ČR Letecká služba Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Sekce provozu informačních a komunikačních technologií Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Středisko Borovany Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno Záchranný útvar HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Frýdek-Místek Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Školské účelové zařízení Ministerstva vnitra v Praze-Ruzyni Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Útvar zvláštních činností SKPV

Vypsané zakázky

Filtrovat zadávací řízení

Filtrovat zadávací řízení
: :
: :
:   :  
:   :  
:   :  
:   :  
 
Zadavatel Číslo zakázky Název Uveřejnění oznámení Konec lhůty pro doručení žádostí o účast Termín podání nabídek Termín otevírání obálek
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V25682000 Balistická ochrana zad speciální NIJ III A 20.10.2014 11.11.2014 09:00 11.11.2014 09:30
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V25976000 Batoh balistický NIJ III A 20.10.2014 12.11.2014 09:00 12.11.2014 09:30
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V25637000 Štít balistický-taška NIJ III A 20.10.2014 10.11.2014 09:00 10.11.2014 09:30
Generální ředitelství HZS ČR P14V00122163 ŠVZ Brno – technické zhodnocení ohňového domu 22.09.2014 06.10.2014 10:00 06.10.2014 10:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V24953000 Balistická ochrana končetin RSH NIJ III A 22.09.2014 15.10.2014 09:00 15.10.2014 09:30
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V25336000 Štíty balistické lehké ve vymezených částech VZ "A" (modul 60x60) a VZ "B"(modul40x60) NIJ III A 22.09.2014 16.10.2014 09:00 16.10.2014 09:30
Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií P14V63900014 Data pro přímou podporu rozhodování 17.09.2014 06.10.2014 10:00
GŘ HZS ČR - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč P14V08000000 Rekonstrukce chemické laboratoře v objektu č. 01 15.09.2014 29.09.2014 10:00 29.09.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V23509000 Strojnická - úprava místností pro briefingy a konferenční sál 12.09.2014 08.10.2014 09:00 08.10.2014 10:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00017989 Kontejnery spolufinancované z Integrovaného operačního programu 12.09.2014 10.11.2014 11:00 10.11.2014 11:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00018038 Kontejnery ISO spolufinancované z Integrovaného operačního programu 12.09.2014 03.11.2014 10:00 03.11.2014 10:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00117885 TÚPO - užitkový automobil - mikrobus 10.09.2014 22.09.2014 10:00 22.09.2014 10:00
Odbor veřejných zakázek a centr. nákupů - centrální zadavatel P14V00103519 Rámcová smlouva na dodávky pneumatik pro roky 2015 a 2016 08.09.2014 23.10.2014 10:00 23.10.2014 10:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V80671014 Přilby balistické ochranné NIJ III A s balistickým hledím pro ZJ a náhradní díly 05.09.2014 30.10.2014 09:30 30.10.2014 10:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V12998000 Plášť 2014 kompletní 05.09.2014 25.09.2014 09:45 25.09.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V22420000 Stavební připravenost pro montáž gastrozařízení včetně dodávky a montáže lapolu 04.09.2014 29.09.2014 09:00 29.09.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00004197 Sonary - speciální technika pro práci pod vodní hladinou 04.09.2014 30.09.2014 09:30 30.09.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V23273000 Nákup motorové nafty dle ČSN EN 590 03.09.2014 15.09.2014 09:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V22625000 RS na havarijní pojištění vrtulníků 2015-2018 03.09.2014 29.10.2014 09:30 29.10.2014 10:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V22630000 Pracovní prámy 02.09.2014 22.10.2014 09:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V26200014 Měřící přístroj alkoholu v těle "Alkoholtester! 29.08.2014 20.10.2014 13:00 20.10.2014 13:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00202131 Nádražní 16 - Budova A - oprava fasády 29.08.2014 10.09.2014 09:00 11.09.2014 14:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00071156 Technické řešení a provoz servisního střediska pro přenos technologických signálů. 29.08.2014 12.09.2014 10:00 12.09.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00000100 Celetná 585/31 - oprava omítky soklu - zpracování PD 27.08.2014 11.09.2014 09:00
Odbor veřejných zakázek a centr. nákupů - centrální zadavatel P14V00078569 Rámcová smlouva na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro rok 2015 27.08.2014 14.10.2014 10:00 14.10.2014 10:00
Oddělení programového řízení P14V00099428 Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti využívání informačních technologií II 27.08.2014
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno P14V00107849 Technické prostředky Drager-náhradní díly, servis a revize 25.08.2014 08.09.2014 10:00 08.09.2014 14:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V31091013 Služební motorová vozidla autobusy nad 30 osob 22.08.2014 14.10.2014 09:00 14.10.2014 09:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V14371000 Podvodní skůtry pro transport potápěčů 20.08.2014 04.09.2014 09:30 04.09.2014 11:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V21452000 Nákup 2ks plošin pro převoz vrtulníků LS PČR 18.08.2014 03.09.2014 09:30 03.09.2014 10:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00052896 Projekční systém OS GŘ HZS ČR spolufinancovaný z IOP 18.08.2014 09.10.2014 11:00 09.10.2014 11:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V30046013 Terénní vozidla (4x4) do lehce a těžce prostupných oblastí 15.08.2014 07.10.2014 09:00 07.10.2014 09:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00018015 Kalová čerpadla přenosná spolufinancovaná z Integrovaného operačního programu 15.08.2014 07.10.2014 11:00 07.10.2014 11:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00000000 Strojnická 935/27 – zabezpečení příručního zbrojního skladu 6.NP/m.č. 677 14.08.2014 28.08.2014 09:00 29.08.2014 09:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00107053 Lahvové uzavírací ventily 14.08.2014 01.09.2014 00:00 01.09.2014 00:00
Odbor veřejných zakázek a centr. nákupů - centrální zadavatel P13V00004993 Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel a souvisejících servisních služeb pro období let 2014-2017 13.08.2014 30.09.2014 10:00 30.09.2014 10:00
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací P14V01212712 Rozvoj vybraných metod pro kriminalistickou identifikaci osob a věcí – 2. etapa 12.08.2014 02.10.2014 09:00 02.10.2014 09:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00051595 Převodník AD/DA spolufinancovaný z IOP 11.08.2014 30.09.2014 12:00 30.09.2014 12:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V72100000 Noktovizory 07.08.2014 28.08.2014 09:00 28.08.2014 09:30
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00013914 Zpracování plánu bezp. práce a výkon koordinátora BOZP na staveništi - OPŽP Pelléova 1050/21, Praha 6 01.08.2014 18.08.2014 10:00 18.08.2014 10:30
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V31425014 Mikrobusy v policejním provedení a automobil nákladní skříňový 4x4 31.07.2014 06.11.2014 09:00 06.11.2014 09:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V33012014 Speciální vozidla pro monitoring reálných hrozeb v policejním provedení 31.07.2014 24.09.2014 09:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00017960 Kontejnerová technika spolufinancovaná z Integrovaného operačního programu 31.07.2014 18.11.2014 10:00 18.11.2014 10:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00017982 Velitelské automobily spolufinancované z Integrovaného operačního programu 31.07.2014 09.12.2014 11:00 09.12.2014 11:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V16414014 Orientační testy na zjišťování omamných a psychotropních látek 2015-2017 29.07.2014 22.09.2014 09:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00017926 Požární záchranné automobilové plošiny spolufinancované z Integrovaného operačního programu 22.07.2014 28.11.2014 10:00 28.11.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00009203 Zpracování PD pro obměnu aktivníchprvků CISCO a rekonstrukce kabeláže na páteřní síti a rozšíření datové sítě 21.07.2014 06.08.2014 10:00 06.08.2014 10:30
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00004142 Praha 3, Olšanská 2176/2 C - doplnění chlazení výpočetní techniky v sálu CVS v objektu C 21.07.2014 04.08.2014 09:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR PPR-15832/ČJ-2014-990640 Inovované vesty reflexní ANTIKONFLITNÍ TÝM 21.07.2014 28.07.2014 09:00 28.08.2014 09:30
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00031849 Projektová dokumentace a položkový rozpočet na sanace vlhkosti základů a opravu dvora - Teplice 18.07.2014 05.08.2014 10:00
Odbor azylové a migrační politiky P14V39692014 Zajištění tlumočnické a překladatelské činnosti pro řízení o mezinárodní ochraně v letech 2015 - 2017 17.07.2014
Sekce provozu informačních a komunikačních technologií P14V14537100 Nákup Licencí k Softwarovým Produktům IBM a souvisejích služeb 17.07.2014
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00019243 prováděcí projektová dokumentace, oceněný rozpočet a slepý výkaz výměr na opravy dešťové kanalizace 17.07.2014 31.07.2014 10:00 31.07.2014 10:15
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00003010 Systém spojení SPORA - doplnění souprav 15.07.2014 08.09.2014 09:30 08.09.2014 10:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00017912 Cisternové automobilní stříkačky – vodní paprsek - spolufinancované z Integrovaného operačního programu 14.07.2014 10.11.2014 10:00 10.11.2014 10:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00017914 Cisternové automobilní stříkačky velkokapacitní spolufinancované z Integrovaného operačního programu 14.07.2014 07.10.2014 10:00 07.10.2014 10:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00017920 Vyprošťovací automobily spolufinancované z Integrovaného operačního programu 14.07.2014 17.09.2014 10:00 17.09.2014 10:00
Odbor veřejných zakázek a centr. nákupů - centrální zadavatel P14V00010564 Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro roky 2014-2015 10.07.2014 05.09.2014 13:00 05.09.2014 13:00
Odbor veřejných zakázek a centr. nákupů - centrální zadavatel P14V00044445 Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet 10.07.2014 07.10.2014 10:00 07.10.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00016317 Sokolov, výměna 2ks požárních dveří 07.07.2014 21.07.2014 10:00 21.07.2014 10:15
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00017508 dodávka a montáž bezpečnostních dveří 07.07.2014 21.07.2014 10:00 21.07.2014 10:15
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V10015163 Zbraslav obj. 01.2 - prováděcí PD a položkový rozpočet na opravy interiéru objektu 07.07.2014 31.07.2014 10:00 31.07.2014 10:15
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00019770 Pelleova 1050/21, Praha 6 - navýšení počtu zásuvek a posílení přívodního kabelu do serverovny 07.07.2014 21.07.2014 10:00 21.07.2014 10:30
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V13792000 Nákup obytného kontejneru a sanitárního kontejneru včetně fekálního tanku 02.07.2014 16.07.2014 09:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V13467014 Granáty ruční 24.06.2014 17.07.2014 11:00 24.07.2014 09:00
Odbor centrálních informačních systémů P14V00051667 Pořízení licence VMware včetně školení 23.06.2014 03.07.2014 10:00 03.07.2014 10:05
Sekce provozu informačních a komunikačních technologií P14V13576113 Pořizování licencí k produktům Microsoft 18.06.2014
Generální ředitelství HZS ČR P14V00055794 Aplikační programové vybavení 16.06.2014 26.06.2014 10:00 26.06.2014 10:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V23373142 Projekt švýcarsko-české spolupráce – Velitelské vozidlo se speciální výbavou 06.06.2014 23.07.2014 09:00 23.07.2014 09:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00054945 SOZ Olomouc- Multifunkční měřící přístroj Eurotest XE 28.05.2014 09.06.2014 10:00 09.06.2014 10:00
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací P14V01325244 Potencionální hrozba růstu rizik vzniku konfliktních situací popřípadě teroristických aktů ve školním prostředí inspirovaných v zahraničí pod vlivem informací v médiích 23.05.2014 22.07.2014 10:00 22.07.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V15354000 Výběr profesionálního partnera pro organizační zajištění konference EAFS2015 19.05.2014 03.06.2014 09:30 03.06.2014 10:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00014025 Aktivní a pasivní prvky - Switch 2960 19.05.2014 06.06.2014 00:00 06.06.2014 00:00
Generální ředitelství HZS ČR P14V00014017 ŠVZ Brno - animace čerpadel 15.05.2014 30.05.2014 00:00 30.05.2014 00:00
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací P14V01181341 Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti 12.05.2014 01.07.2014 10:00 01.07.2014 10:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V24824201 Lokalizační a záznamová zařízení 12.05.2014 17.07.2014 11:00 17.07.2014 11:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00024654 Strojnická 935/27, Praha 7 - úprava místnosti pro briefingy a konferenčního sálu - zpracování PD 07.05.2014 30.05.2014 09:00 30.05.2014 10:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V73042014 Kůň služební 2014 07.05.2014 29.05.2014 11:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V15180000 Páska rukávová s nápisem POLICIE koženka 02.05.2014 29.05.2014 16:00
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací P14V00064355 Příprava občanů na mimořádné události a krizové situace 29.04.2014 19.06.2014 10:00 19.06.2014 10:00
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací P14V00127714 Databáze typizačních znaků biologických agens – EBLN (European biodefence laboratory network) 25.04.2014 17.06.2014 10:00 17.06.2014 10:00
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací P14V00127711 Rozvoj metod předpovědní povodňové služby – přívalové povodně 15.04.2014 05.06.2014 09:00 05.06.2014 09:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P14V14152014 Vybavení pro výslech dětských svědků 09.04.2014 29.04.2014 09:00 30.04.2014 09:00
Odbor provozu informačních technologií a komunikací P14V11279613 Resortní utajené spojení IS Beta (veřejná zakázka 1) 09.04.2014
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00005123 Pravidelné revize a kontroly plynových rozvodů a zařízení na obj. PP ČR v Praze a Středočeském kraji. 26.02.2014 11.03.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00003517 Oprava a servis EKV na objektech PP ČR v Praze 19.02.2014 07.03.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR 00002850 Havarijní opravy a servis automatických závor na objektech PP ČR v Praze a Stč. kraji 11.02.2014
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00002848 Havarijní opravy a servis posuvných dveří, pojízdných a dvoukřídlých brán na obj. PP ČR v Praze a Stč. kraji 11.02.2014
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00002845 Havarijní opravy sekčních garážových vrat na objektech PP ČR v Praze a Stč. kraji 11.02.2014
Odbor centrálních informačních systémů P13V00090602 Rozšíření funkcionalit systému elektronické spisové služby o řešení cizinecké problematiky a změna funkcionalit pro poskytování archivních souborů pro GIBS 20.12.2013 08.10.2013 09:00 08.10.2013 09:30
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno SVZBR-158/2013 Mražené výrobky 13.11.2013 25.11.2013 10:00
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno SVZBR-157/2013 Čerstvé ovoce a zelenina 13.11.2013 25.11.2013 10:00
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno SVZBR-156/2013 Pečivo, pekařské výrobky 13.11.2013 25.11.2013 10:00
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno SVZBR-155/2013 Mléko, mléčné výrobky 13.11.2013 25.11.2013 10:00
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno SVZBR-154/2013 Maso výsekové, droby 13.11.2013 25.11.2013 10:00
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno SVZBR-153/2013 Uzeniny, uzenářské výrobky 13.11.2013 25.11.2013 10:00
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno SVZBR-152/2013 Potravinářské zboží pro výrobu-koloniál,catering.přípravky. 13.11.2013 25.11.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00028917 Pelleova 19/226 - aktualizace stavební dokumentace 12.11.2013 20.11.2013 09:00 20.11.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00021210 Praha 5 Zadní Kopanina – vybudování trafostanice 15.10.2013 29.10.2013 10:00 29.10.2013 14:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V21527000 Technická podpora služby Premier Support v letech 2014-2016 27.09.2013 26.11.2013 09:30 26.11.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V01215846 P 5, areál Zbraslav, obj. 05 sklady - sanační opatření z hlediska vlhkosti a sanility objektu a sanace želbet. prvků 23.09.2013 08.10.2013 00:00 11.10.2013 00:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V22529000 Pravidelné revize EKV na objektech Policejního prezidia ČR v hl. m. Praze 16.09.2013 07.10.2013 12:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00017861 Praha 6, Pelléova 21-Havarijní stav vytápění, II. etapa 13.09.2013 20.09.2013 09:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00011084 P 6, Makovského 1398, ubytovna Řepy - oprava lodžií 12.09.2013 27.09.2013 09:00 02.10.2013 00:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00022143 Výměna rozvodů vody a ÚT na objektu Kapucínská 2, Praha 1. 05.09.2013 18.09.2013 10:00 19.09.2013 10:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P13V87972013 Automobil nákladní skříňový do 3,5 t speciální 05.09.2013 16.09.2013 09:00 16.09.2013 09:30
Odbor VZ Policejního prezidia ČR P13V10133013 Testy orientační na zjišťování OPL a přístroje pro vyhodnocení testů 27.08.2013 17.10.2013 09:00 17.10.2013 10:00
Generální ředitelství HZS ČR P13V10000000 TÚPO Modřany – vjezd do areálu a úprava ploch 13.08.2013 28.08.2013 10:00 28.08.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00009211 P 5,areál Zbraslav,Na Baních 1304-rekonstrukce EZS a CCTV 13.08.2013 09.09.2013 08:00 12.09.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00015846 P 5, areál Zbraslav, obj.05 Sklady - sanační opatření z hlediska vlhkosti a sanace želbet. prvků 18.06.2013 08.07.2013 09:00 10.07.2013 11:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V10209000 Výměna 240 kusú dvouzářivkových osvětlovacích těles. 23.04.2013
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V60140000 Havarijní opravy systémů EKV 29.03.2013 15.04.2013 10:00
Odbor všeobecné správy P13V00010127 Zabezpečení přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích 19.03.2013 21.05.2013 09:00 21.05.2013 09:30
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V22910000 Zastínění průhledu oplocením do areálu PP ČR - Na Baních 1304, Praha 5 Zbraslav 15.03.2013 28.03.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V37650000 Pokládka a opravy PVC a koberců 14.03.2013 02.04.2013 12:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V19130000 Malování a oprava malby 14.03.2013 25.03.2013 12:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V31840000 Zajištění stěhovacích služeb 01.03.2013 12.03.2013 14:00 13.03.2013 08:00
Odbor veřejných zakázek a centr. nákupů - centrální zadavatel P12V480262012 DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PROSTŘEDKY ICT PRO ROK 2013 – 2016 16.11.2012 21.01.2013 10:00 21.01.2013 10:00
Odbor veřejných zakázek a centr. nákupů - centrální zadavatel P12V47200012 Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok 2013 - 2016 13.11.2012 04.01.2013 10:00 04.01.2013 10:00
Odbor programového řízení MV-82750/PMO-2012 Zpracování segmentových strategií veřejné správy 28.08.2012 12.09.2012 09:00 12.09.2012 09:30
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací MV-32041/VZ-2012 Automatická rozpoznávání a identifikace objektů v internetu a stávajících systémech PČR se zaměřením 22.08.2012 10.10.2012 09:00 10.10.2012 09:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR PPR-11924/ČJ-2012-0099EC Ochranný protiúderový štít malý 18.07.2012 17.09.2012 09:30 17.09.2012 10:00
Odbor VZ Policejního prezidia ČR PPR-8180/ČJ-2012-0099EC Vesta balistická ochranná NIJ III A, lehká skrytá 25.06.2012
Odbor programového řízení 40663 Zpracování vstupní analýzy, včetně nastavení procesů a jejich integrace 23.09.2011 08.11.2011 11:30 15.11.2011 09:00
Odbor programového řízení MV-41202/PMO-2011 Nastavení podmínek pro hodnocení přínosů z implementace PK v území, včetně kritérií pro zajištění benchmarkingu v oblasti projektového řízení 19.05.2011 08.07.2011 11:00 12.07.2011 09:00
Odbor programového řízení Mv-54231/PMO-2011 Zajištění publicity projektu 06.05.2011 24.05.2011 09:00 24.05.2011 10:00