Profil zadavatele
Organizace:Oddělení programového řízení
Adresa:
:00007064
Telefon:
Email:
Webová stránka:
ID profilu zadavatele ve VVZ:60054156
Používaná elektronická tržiště: TENDERMARKET, GEMIN, VORTALGOV, CENTRUMVZ

 Profily zadavatelů Ministerstva vnitra  Profily zadavatelů Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor veřejných zakázek a centr. nákupů - centrální zadavatel Bytová správa Ministerstva vnitra
Generální ředitelství HZS ČR Centrum sportu Ministerstva vnitra
GŘ HZS ČR - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
GŘ HZS ČR - Opravárenský závod Olomouc Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
GŘ HZS ČR - Skladovací a opravárenské zařízení Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
GŘ HZS ČR - Technický ústav PO Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
GŘ HZS ČR - Základna logistiky Olomouc Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Kancelář ministra Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Kancelář náměstka ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Kancelář NMV pro evropské záležitosti Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kancelář NMV pro strategie a programové řízení Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Kancelář NMV pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Kriminalistický ústav Praha Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Odbor azylové a migrační politiky Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Odbor bezpečnostní politiky MV ČR Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Odbor centrálních informačních systémů Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor hlavního architekta eGovernment Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor kybernetické a informační bezpečnosti Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odbor legislativy a koordinace předpisů Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Odbor mezinárodních vztahů Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odbor personální Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor právní MV Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor prevence kriminality Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor provozu a rozvoje EKIS Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Odbor provozu informačních technologií a komunikací Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Odbor sociálního zabezpečení Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Odbor správy majetku Česká republika - Muzeum Policie České republiky
Odbor strukturálních fondů Česká republika - Policejní akademie České republiky v Praze
Odbor tisku a public relations Česká republika - SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
Odbor veřejné správy a eGovernmentu Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni
Odbor veřejných zakázek a CN Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku
Odbor všeobecné správy Česká republika - Zemský archiv v Opavě
Odbor VZ Policejního prezidia ČR Institut pro veřejnou správu Praha
Oddělení programového řízení Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Oddělení strategií a koncepcí Tiskárna Ministerstva vnitra
Policie ČR Letecká služba Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Sekce provozu informačních a komunikačních technologií Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Středisko Borovany Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno Záchranný útvar HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Frýdek-Místek Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Školské účelové zařízení Ministerstva vnitra v Praze-Ruzyni Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Útvar zvláštních činností SKPV

Zpět na uzavřené zakázky

Detail zakázky

Zadavatel:Odbor programového řízení
Název organizační jednotky:Odbor programového řízení
Email:
Název:Organizace konferencí v rámci projektu Osvěta
Číslo spisu:MV-32054/PMO-2012
Evidenční číslo zakázky (Věstník VZ):
Druh zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Velikost veřejné zakázky podlimitní      nadlimitní
:
:
:
:
Smluvní cena bez DPH:
Smluvní cena s DPH:
Skutečně uhrazená cena bez DPH:
Skutečně uhrazená cena s DPH:
Uveřejnění oznámení:05.04.2012
Termín podání nabídek:19.04.2012 09:00:00
Termín otevírání obálek:19.04.2012 14:00:00
Stav zakázky: VZ byla zadána
Dodavatel
Vybraný uchazeč
IČO
Adresa
Smluvní cena bez DPH
Smluvní cena s DPH

Soubory ke stažení:

Typ dokumentu Název Uveřejnil Uveřejněno od Uveřejněno do
Dodatečné informace 9_ Dodatečné informace V..pdf Roman Langfellner 17.04.2012 08:48:19
Dodatečné informace 8_ dodatečné informace iv..pdf Jana Škarková 13.04.2012 14:53:00
Dodatečné informace 7_ dodatečné informace iii..pdf Jana Škarková 13.04.2012 12:35:02
Dodatečné informace 6_ dodatečné informace ii.pdf Roman Langfellner 11.04.2012 11:10:08
Dodatečné informace 5_ dodatečné informace i..pdf Jana Škarková 06.04.2012 12:13:40
Dodatečné informace 4_dodatečné informace - organizace konferencí.pdf Roman Langfellner 05.04.2012 15:42:03
Příloha zadávací dokumentace 3_cenová kalkulace - organizace konferencí.doc Roman Langfellner 11.04.2012 11:14:38
Výzva k podání nabídky 1_Výzva k podání nabídek - Organizace konferencí.pdf Roman Langfellner 05.04.2012 15:09:02
Protokol o otevírání obálek protokol o otevírání obálek včetně příloh.pdf Jana Škarková 09.05.2012 15:33:43
Smlouva smlouva.pdf Jana Škarková 09.05.2012 15:35:53
Protokol o posouzení kvalifikace zápis o posouzení a hodnocení nabídek včetně příloh.pdf Jana Škarková 09.05.2012 15:34:45Zpět na uzavřené zakázky