Profil zadavatele
Organizace:Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií
Adresa:
:00007064
Telefon:
Email:
Webová stránka:
ID profilu zadavatele ve VVZ:60054156
Používaná elektronická tržiště: TENDERMARKET, GEMIN, VORTALGOV, CENTRUMVZ

  Profily zadavatelů Ministerstva vnitra – veřejné zakázky jsou dokončovány na novém profilu zadavatele v e-nástroji E-ZAK   Profily zadavatelů Ministerstva vnitra – veřejné zakázky jsou dokončovány na novém profilu zadavatele v e-nástroji E-ZAK

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor veřejných zakázek a centr. nákupů - centrální zadavatel Bytová správa Ministerstva vnitra
Generální ředitelství HZS ČR Centrum sportu Ministerstva vnitra
GŘ HZS ČR - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
GŘ HZS ČR - Opravárenský závod Olomouc Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
GŘ HZS ČR - Skladovací a opravárenské zařízení Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
GŘ HZS ČR - Technický ústav PO Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
GŘ HZS ČR - Základna logistiky Olomouc Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Kancelář ministra Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Kancelář náměstka ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Kancelář NMV pro evropské záležitosti Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kancelář NMV pro strategie a programové řízení Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Kancelář NMV pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Kriminalistický ústav Praha Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Odbor azylové a migrační politiky Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Odbor bezpečnostní politiky MV ČR Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Odbor centrálních informačních systémů Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor hlavního architekta eGovernment Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor kybernetické a informační bezpečnosti Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odbor legislativy a koordinace předpisů Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Odbor mezinárodních vztahů Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odbor personální Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor právní MV Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor prevence kriminality Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor provozu a rozvoje EKIS Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Odbor provozu informačních technologií a komunikací Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Odbor sociálního zabezpečení Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Odbor správy majetku Česká republika - Muzeum Policie České republiky
Odbor strukturálních fondů Česká republika - Policejní akademie České republiky v Praze
Odbor tisku a public relations Česká republika - SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
Odbor veřejné správy a eGovernmentu Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni
Odbor veřejných zakázek a CN Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku
Odbor všeobecné správy Česká republika - Zemský archiv v Opavě
Odbor VZ Policejního prezidia ČR Institut pro veřejnou správu Praha
Oddělení programového řízení Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Oddělení strategií a koncepcí Tiskárna Ministerstva vnitra
Policie ČR Letecká služba Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Sekce provozu informačních a komunikačních technologií Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Středisko Borovany Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno Záchranný útvar HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Frýdek-Místek Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Školské účelové zařízení Ministerstva vnitra v Praze-Ruzyni Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Útvar zvláštních činností SKPV

Zpět na uzavřené zakázky

Detail zakázky

Zadavatel:Odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment
Název organizační jednotky:Odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment
Email:
Název:Kreativní zpracování a produkce informační kampaně k projektu Základních registrů
Číslo spisu:MV- 31498-10/VZ-2012
Evidenční číslo zakázky (Věstník VZ):
Druh zadávacího řízení:Zjednodušené podlimitní řízení 25 (limit §2 odst.1a,2a)
Velikost veřejné zakázky podlimitní      nadlimitní
:
:
:
:
Předpokládaná hodnota:1 950 000
Smluvní cena bez DPH:1 165 000,00 Kč
Smluvní cena s DPH:1 398 000,00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH:1 165 000,00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH:1 398 000,00 Kč
Uveřejnění oznámení:13.04.2012
Termín podání nabídek:30.04.2012 09:00:00
Termín otevírání obálek:15.06.2012 00:00:00
Stav zakázky: Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Dodavatel
Vybraný uchazeč Bison & Rose, s.r.o.
IČO 25660004
Adresa Bělohorská 33, 16900 Praha 6 - Břevnov
Smluvní cena bez DPH 1 165 000,00 Kč
Smluvní cena s DPH 1 398 000,00 Kč

Seznam uchazečů

Název IČO Adresa Smluvní cena bez DPH Smluvní cena s DPH
1 YEAR & MORE PRODUCTION s.r.o. 25602012 Sabinova 707/7, 130000 Praha 3 1 145 550 Kč 1 374 660 Kč
ART DRIVE spol. s r.o. 62582623 Volyňská 8, 15500 Praha 5 1 212 000 Kč 1 454 400 Kč
Big Bang Media 24773212 Benediktská 722/11, 11000 Praha 1 300 000 Kč 1 560 000 Kč
Bison & Rose, s.r.o. 25660004 Bělohorská 33, 16900 Praha 6 - Břevnov 1 165 000 Kč 1 398 000 Kč
ČESKÁ PRODUKČNI s.r.o. 49702963 Budějovická 409/1, 14000 Praha 4 794 000 Kč 952 800 Kč
Euforum s.r.o. 63322978 Prokešovo nám. 2, 702 00 Ostrava 930 000 Kč 1 116 000 Kč
Knowlimits 636 77 792 Rybalkova 375/59, 101 00 Praha 550 000 Kč 660 000 Kč
Next Communication s.r.o. 24700479 Kubánské náměstí 1391/11, 10000 Praha 10 1 660 000 Kč 1 992 000 Kč

Soubory ke stažení:

Typ dokumentu Název Uveřejnil Uveřejněno od Uveřejněno do
Zadávací dokumentace § 38 zadávací dokumentace.pdf Michal Hauzr 13.04.2012 13:19:21
Příloha zadávací dokumentace § 38 smlouva.doc Michal Hauzr 13.04.2012 13:20:59
Příloha zadávací dokumentace § 38 smlouva.pdf Michal Hauzr 13.04.2012 13:20:25
Příloha zadávací dokumentace manual_zr.pdf Michal Hauzr 19.04.2012 11:21:58
Příloha zadávací dokumentace odpověď zadavatele na dodatečný dotaz.pdf Michal Hauzr 20.04.2012 09:36:19
Výzva k podání nabídky § 38 - výzva k podání nabídky.pdf Michal Hauzr 13.04.2012 13:22:21
Výsledek výběrového řízení Bodové hodnocení nabídek.pdf Jiří Brávek 11.09.2012 13:24:00
Dodatek ke smlouvě dodate č.1.pdf Jiří Brávek 28.01.2013 09:30:55
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Oznámení o výběru nejvhodnějšnabídky.pdf Michal Hauzr 27.06.2012 14:58:16
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele_Publicita.pdf Jiří Brávek 13.11.2013 08:58:47
Výsledek výběrového řízení Slovní hodnocení nabídek.pdf Jiří Brávek 11.09.2012 12:45:38
Smlouva Smlouva_Bison & Rose_1.pdf Jiří Brávek 06.09.2012 12:17:30
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.pdf Jiří Brávek 06.09.2012 12:29:29Zpět na uzavřené zakázky