Profil zadavatele
Organizace:Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR
Adresa:Nad Štolou 936/3, 17034 Praha 7
:00007064
Telefon:974 884 549
Email:oshspp@mvcr.cz
Webová stránka:
ID profilu zadavatele ve VVZ:60054595
Používaná elektronická tržiště: TENDERMARKET, GEMIN, VORTALGOV, CENTRUMVZ

  Profily zadavatelů Ministerstva vnitra – veřejné zakázky jsou dokončovány na novém profilu zadavatele v e-nástroji E-ZAK   Profily zadavatelů Ministerstva vnitra – veřejné zakázky jsou dokončovány na novém profilu zadavatele v e-nástroji E-ZAK

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor veřejných zakázek a centr. nákupů - centrální zadavatel Bytová správa Ministerstva vnitra
Generální ředitelství HZS ČR Centrum sportu Ministerstva vnitra
GŘ HZS ČR - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
GŘ HZS ČR - Opravárenský závod Olomouc Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
GŘ HZS ČR - Skladovací a opravárenské zařízení Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
GŘ HZS ČR - Technický ústav PO Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
GŘ HZS ČR - Základna logistiky Olomouc Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Kancelář ministra Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Kancelář náměstka ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Kancelář NMV pro evropské záležitosti Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kancelář NMV pro strategie a programové řízení Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Kancelář NMV pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Kriminalistický ústav Praha Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Odbor azylové a migrační politiky Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Odbor bezpečnostní politiky MV ČR Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Odbor centrálních informačních systémů Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor hlavního architekta eGovernment Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor kybernetické a informační bezpečnosti Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odbor legislativy a koordinace předpisů Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Odbor mezinárodních vztahů Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odbor personální Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor právní MV Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor prevence kriminality Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor provozu a rozvoje EKIS Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Odbor provozu informačních technologií a komunikací Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Odbor sociálního zabezpečení Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Odbor správy majetku Česká republika - Muzeum Policie České republiky
Odbor strukturálních fondů Česká republika - Policejní akademie České republiky v Praze
Odbor tisku a public relations Česká republika - SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
Odbor veřejné správy a eGovernmentu Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni
Odbor veřejných zakázek a CN Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku
Odbor všeobecné správy Česká republika - Zemský archiv v Opavě
Odbor VZ Policejního prezidia ČR Institut pro veřejnou správu Praha
Oddělení programového řízení Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Oddělení strategií a koncepcí Tiskárna Ministerstva vnitra
Policie ČR Letecká služba Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Sekce provozu informačních a komunikačních technologií Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Středisko Borovany Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno Záchranný útvar HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Frýdek-Místek Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Školské účelové zařízení Ministerstva vnitra v Praze-Ruzyni Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Útvar zvláštních činností SKPV

Vypsané zakázky

Filtrovat zadávací řízení

Filtrovat zadávací řízení
: :
: :
:   :  
:   :  
:   :  
:   :  
 
Zadavatel Číslo zakázky Název Uveřejnění oznámení Konec lhůty pro doručení žádostí o účast Termín podání nabídek Termín otevírání obálek
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V23509000 Strojnická - úprava místností pro briefingy a konferenční sál 12.09.2014 08.10.2014 09:00 08.10.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V22420000 Stavební připravenost pro montáž gastrozařízení včetně dodávky a montáže lapolu 04.09.2014 29.09.2014 09:00 29.09.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00004197 Sonary - speciální technika pro práci pod vodní hladinou 04.09.2014 30.09.2014 09:30 30.09.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V23273000 Nákup motorové nafty dle ČSN EN 590 03.09.2014 15.09.2014 09:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V22625000 RS na havarijní pojištění vrtulníků 2015-2018 03.09.2014 29.10.2014 09:30 29.10.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00202131 Nádražní 16 - Budova A - oprava fasády 29.08.2014 10.09.2014 09:00 11.09.2014 14:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00000100 Celetná 585/31 - oprava omítky soklu - zpracování PD 27.08.2014 11.09.2014 09:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V14371000 Podvodní skůtry pro transport potápěčů 20.08.2014 04.09.2014 09:30 04.09.2014 11:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V21452000 Nákup 2ks plošin pro převoz vrtulníků LS PČR 18.08.2014 03.09.2014 09:30 03.09.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00000000 Strojnická 935/27 – zabezpečení příručního zbrojního skladu 6.NP/m.č. 677 14.08.2014 28.08.2014 09:00 29.08.2014 09:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00013914 Zpracování plánu bezp. práce a výkon koordinátora BOZP na staveništi - OPŽP Pelléova 1050/21, Praha 6 01.08.2014 18.08.2014 10:00 18.08.2014 10:30
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00009203 Zpracování PD pro obměnu aktivníchprvků CISCO a rekonstrukce kabeláže na páteřní síti a rozšíření datové sítě 21.07.2014 06.08.2014 10:00 06.08.2014 10:30
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00004142 Praha 3, Olšanská 2176/2 C - doplnění chlazení výpočetní techniky v sálu CVS v objektu C 21.07.2014 04.08.2014 09:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00031849 Projektová dokumentace a položkový rozpočet na sanace vlhkosti základů a opravu dvora - Teplice 18.07.2014 05.08.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00019243 prováděcí projektová dokumentace, oceněný rozpočet a slepý výkaz výměr na opravy dešťové kanalizace 17.07.2014 31.07.2014 10:00 31.07.2014 10:15
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00003010 Systém spojení SPORA - doplnění souprav 15.07.2014 08.09.2014 09:30 08.09.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00016317 Sokolov, výměna 2ks požárních dveří 07.07.2014 21.07.2014 10:00 21.07.2014 10:15
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00017508 dodávka a montáž bezpečnostních dveří 07.07.2014 21.07.2014 10:00 21.07.2014 10:15
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V10015163 Zbraslav obj. 01.2 - prováděcí PD a položkový rozpočet na opravy interiéru objektu 07.07.2014 31.07.2014 10:00 31.07.2014 10:15
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00019770 Pelleova 1050/21, Praha 6 - navýšení počtu zásuvek a posílení přívodního kabelu do serverovny 07.07.2014 21.07.2014 10:00 21.07.2014 10:30
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V13792000 Nákup obytného kontejneru a sanitárního kontejneru včetně fekálního tanku 02.07.2014 16.07.2014 09:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V15354000 Výběr profesionálního partnera pro organizační zajištění konference EAFS2015 19.05.2014 03.06.2014 09:30 03.06.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00024654 Strojnická 935/27, Praha 7 - úprava místnosti pro briefingy a konferenčního sálu - zpracování PD 07.05.2014 30.05.2014 09:00 30.05.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00005123 Pravidelné revize a kontroly plynových rozvodů a zařízení na obj. PP ČR v Praze a Středočeském kraji. 26.02.2014 11.03.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00003517 Oprava a servis EKV na objektech PP ČR v Praze 19.02.2014 07.03.2014 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR 00002850 Havarijní opravy a servis automatických závor na objektech PP ČR v Praze a Stč. kraji 11.02.2014
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00002848 Havarijní opravy a servis posuvných dveří, pojízdných a dvoukřídlých brán na obj. PP ČR v Praze a Stč. kraji 11.02.2014
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P14V00002845 Havarijní opravy sekčních garážových vrat na objektech PP ČR v Praze a Stč. kraji 11.02.2014
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00028917 Pelleova 19/226 - aktualizace stavební dokumentace 12.11.2013 20.11.2013 09:00 20.11.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00021210 Praha 5 Zadní Kopanina – vybudování trafostanice 15.10.2013 29.10.2013 10:00 29.10.2013 14:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V21527000 Technická podpora služby Premier Support v letech 2014-2016 27.09.2013 26.11.2013 09:30 26.11.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V01215846 P 5, areál Zbraslav, obj. 05 sklady - sanační opatření z hlediska vlhkosti a sanility objektu a sanace želbet. prvků 23.09.2013 08.10.2013 00:00 11.10.2013 00:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V22529000 Pravidelné revize EKV na objektech Policejního prezidia ČR v hl. m. Praze 16.09.2013 07.10.2013 12:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00017861 Praha 6, Pelléova 21-Havarijní stav vytápění, II. etapa 13.09.2013 20.09.2013 09:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00011084 P 6, Makovského 1398, ubytovna Řepy - oprava lodžií 12.09.2013 27.09.2013 09:00 02.10.2013 00:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00022143 Výměna rozvodů vody a ÚT na objektu Kapucínská 2, Praha 1. 05.09.2013 18.09.2013 10:00 19.09.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00009211 P 5,areál Zbraslav,Na Baních 1304-rekonstrukce EZS a CCTV 13.08.2013 09.09.2013 08:00 12.09.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V00015846 P 5, areál Zbraslav, obj.05 Sklady - sanační opatření z hlediska vlhkosti a sanace želbet. prvků 18.06.2013 08.07.2013 09:00 10.07.2013 11:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V10209000 Výměna 240 kusú dvouzářivkových osvětlovacích těles. 23.04.2013
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V60140000 Havarijní opravy systémů EKV 29.03.2013 15.04.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V22910000 Zastínění průhledu oplocením do areálu PP ČR - Na Baních 1304, Praha 5 Zbraslav 15.03.2013 28.03.2013 10:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V37650000 Pokládka a opravy PVC a koberců 14.03.2013 02.04.2013 12:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V19130000 Malování a oprava malby 14.03.2013 25.03.2013 12:00
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR P13V31840000 Zajištění stěhovacích služeb 01.03.2013 12.03.2013 14:00 13.03.2013 08:00