Profil zadavatele
Organizace:Moravskoslezský kraj
Adresa:28. října 117, 702 18 Ostrava
:70890692
Telefon:
Webová stránka: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
ID profilu zadavatele ve VVZ:60050269
Používaná elektronická tržiště:

Vypsané zakázky

Filtrovat zadávací řízení

Filtrovat zadávací řízení
: :
: :
:   :  
:   :  
:   :  
:   :  
 
Druh zadávacího řízení Číslo zakázky Název Uveřejnění oznámení Termín prohlídky místa plnění Konec lhůty pro poskytování ZD Termín podání nabídek Termín otevírání obálek
Zjednodušené podlimitní řízení P15V02152015 Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP „Modernizace Školního statku v Opavě“ - Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů 07.10.2015 23.10.2015 10:00 23.10.2015 10:00
Zakázka malého rozsahu s použitím elektronické aukce P15V02092015 Nákup IP telefonních přístrojů 01.10.2015 09.10.2015 11:00 09.10.2015 11:00 09.10.2015 11:01
Zakázka malého rozsahu P15V02142015 Studie "Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady zejména komunálními v Moravskoslezském kraji v roce 2015" 01.10.2015 12.10.2015 12:00 12.10.2015 12:00
Otevřené řízení P15V00852015 Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko 30.09.2015 08.01.2016 11:00 08.01.2016 11:00
Zjednodušené podlimitní řízení P15V02052015 Nákup mikrobusu pro 9 osob II 30.09.2015 19.10.2015 12:00 19.10.2015 12:00 19.10.2015 12:15
Zakázka malého rozsahu s použitím elektronické aukce P15V02122015 Nákup LCD monitorů 30.09.2015 07.10.2015 12:00 07.10.2015 12:00 07.10.2015 12:15
Jednací řízení bez uveřejnění P15V02192015 Zajištění prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů v regionálním periodiku Deník a na jeho webových stránkách 29.09.2015
Jednací řízení bez uveřejnění P15V02182015 Zajištění prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů v deníku Právo 29.09.2015
Zjednodušené podlimitní řízení P15V01812015 Návrh architektury ICT kraje 29.09.2015 02.11.2015 10:00 02.11.2015 10:00 02.11.2015 10:15
Zakázka malého rozsahu P15V02112015 Dodávka a implementace duálního diskového úložného systému pro zálohování s funkcí replikace dat 18.09.2015 25.09.2015 12:00 25.09.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V01962015 Nákup automobilu pro řídícího důstojníka 01.09.2015 16.09.2015 12:00 16.09.2015 12:00
Otevřené řízení P15V01912015 Dodávka konvenčních obráběcích strojů v rámci projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, p.o.“ 06.08.2015 12.10.2015 10:45 12.10.2015 10:45 12.10.2015 11:00
Zakázka malého rozsahu na rámcovou smlouvu P15V01872015 Kancelářské potřeby 2016 05.08.2015 18.08.2015 09:00 18.08.2015 09:00
Otevřené řízení P15V01662015 Podpora Moravskoslezského kraje prostřednictvím leteckého dopravce 28.07.2015 23.09.2015 09:00 23.09.2015 09:00 23.09.2015 09:15
Zakázka malého rozsahu P15V01652015 Výběr dodavatele vysokotlakého čističe včetně příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum III 01.07.2015 13.07.2015 12:00 13.07.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V01332015 Zhotovitel projektové dokumentace, autorský dozor, koordinátor BOZP, inženýrská činnost - Revitalizace budovy Domova Příbor 27.05.2015 10.06.2015 12:00 10.06.2015 12:00
Otevřené řízení P15V00922015 Výběr dodavatele vybavení včetně informačního systému včetně montáže pro Integrované výjezdové centrum Třinec 26.05.2015 14.10.2015 09:00 14.10.2015 09:00 14.10.2015 09:15
Zjednodušené podlimitní řízení P15V01312015 Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ II 25.05.2015 23.06.2015 12:15 23.06.2015 12:15 23.06.2015 12:30
Otevřené řízení P15V01192015 Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná -Ráj, p.o.« III. 21.05.2015 21.07.2015 09:00 21.07.2015 09:00 21.07.2015 09:15
Otevřené řízení P15V01182015 Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ II 13.05.2015 05.08.2015 09:00 05.08.2015 09:00 05.08.2015 09:15
Otevřené řízení P15V00812015 Nákup specializovaných vícemístných vozidel do sociálních zařízení 12.05.2015 07.07.2015 08:45 07.07.2015 08:45 07.07.2015 09:00
Zakázka malého rozsahu P15V00552015 Dodávka zdravotnického vybavení "2. etapa transformace organizace Marianum" 20.04.2015 04.05.2015 12:00 04.05.2015 12:00
Otevřené řízení P15V00432015 Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Transformace Zámku Nová Horka 09.04.2015 11.06.2015 08:45 11.06.2015 08:45 11.06.2015 09:00
Zjednodušené podlimitní řízení P14V04252014 Dodávka nábytku a vybavení k projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě 06.03.2015 02.04.2015 11:00 02.04.2015 11:00 02.04.2015 11:15
Otevřené řízení P15V00052015 Dodávka lůžek a matrací vč. příslušenství do objektů sociálních služeb 23.02.2015 21.05.2015 10:15 21.05.2015 10:15 21.05.2015 10:30
Otevřené řízení P14V03832014 Dodávka lékařské technologie v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ 22.12.2014 04.05.2015 09:45 04.05.2015 09:45 04.05.2015 10:00