Profil zadavatele
Organizace:Moravskoslezský kraj
Adresa:28. října 117, 702 18 Ostrava
:70890692
Telefon:
Webová stránka: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
ID profilu zadavatele ve VVZ:60050269
Používaná elektronická tržiště:

Vypsané zakázky

Filtrovat zadávací řízení

Filtrovat zadávací řízení
: :
: :
:   :  
:   :  
:   :  
:   :  
 
Druh zadávacího řízení Číslo zakázky Název Uveřejnění oznámení Termín prohlídky místa plnění Konec lhůty pro poskytování ZD Termín podání nabídek Termín otevírání obálek
Zakázka malého rozsahu P15V01122015 Propagační předměty v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj - s chutí“ II. 27.04.2015 11.05.2015 12:00 11.05.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V01102015 Podpora zaměstnávání lidí s postižením - zajištění dodavatele pro realizaci pozice job coach 24.04.2015 05.05.2015 12:00 05.05.2015 12:00
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00912015 Výběr zhotovitele stavby „Zřízení fototermického solárního systému pro ohřev vody“ IV 23.04.2015 14.05.2015 09:00 14.05.2015 09:00
Zakázka malého rozsahu P15V01082015 Vytvoření microsite (webové stránky) vhodné pro cílovou skupinu rodiny s dětmi II 23.04.2015 07.05.2015 12:00 07.05.2015 12:00
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00992015 Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum, II 23.04.2015 14.05.2015 09:30 14.05.2015 09:30
Zakázka malého rozsahu P15V01052015 Nákup 26 ks mobilních zástěn 22.04.2015 05.05.2015 12:00 05.05.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V01012015 Zhotovitel stavby „Oprava střechy objektu Husova“ 21.04.2015 05.05.2015 12:00 05.05.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00552015 Dodávka zdravotnického vybavení "2. etapa transformace organizace Marianum" 20.04.2015 04.05.2015 12:00 04.05.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00932015 Nákup izolačních vzduchových dýchacích přístrojů vč. komunikačního prostředku v masce 15.04.2015 23.04.2015 12:00 23.04.2015 12:00
Zakázka dělená na části (OŘ, JŘSU, UŘ) P14V03462014 Nákup technologického vybavení pro projekt "Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje" II 15.04.2015 18.05.2015 01.06.2015 12:00 01.06.2015 12:00 01.06.2015 12:15
Zakázka malého rozsahu P15V00542015 Pravidelný servis a opravy zařízení - 2x UPS Newave PowerScale 33 40kVA v paralelní konfiguraci 14.04.2015 27.04.2015 12:00 27.04.2015 12:00
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00342015 Inzertní kampaň – suplementy v rámci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ II 13.04.2015 11.05.2015 11:45 11.05.2015 11:45 11.05.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00892015 Případová práce s mladistvými uživateli návykových látek, popř. s jejich rodinami, adiktolologické poradenství na území obce Ostrava 13.04.2015 23.04.2015 12:00 23.04.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00882015 Terénní sociální práce s mladistvými na území obce Ostrava 13.04.2015 23.04.2015 12:00 23.04.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00972015 Dotisk 3. a 4. dílu kuchařky "Jak šmakuje Moravskoslezsko" II. 10.04.2015 22.04.2015 12:00 22.04.2015 12:00
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00982015 Archeopark Chotěbuz – 2. část – pořízení exteriérového a interiérového vybavení III 10.04.2015 28.04.2015 09:45 28.04.2015 09:45 28.04.2015 10:00
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00872015 Nákup osobního automobilu SUV 4x4 a mikrobusu pro 9 osob II. 09.04.2015 27.04.2015 12:00 27.04.2015 12:00 27.04.2015 12:15
Zakázka malého rozsahu P14V04262014 Dodávka technického vybavení do objektů sociálních služeb „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ 09.04.2015 22.04.2015 12:00 22.04.2015 12:00
Otevřené řízení P15V00432015 Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Transformace Zámku Nová Horka 09.04.2015 05.06.2015 09:45 05.06.2015 09:45 05.06.2015 10:00
Zjednodušené podlimitní řízení P14V04242014 Dodávka nábytku a vybavení do objektů sociálních služeb "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku 08.04.2015 14.05.2015 10:00 14.05.2015 10:00 14.05.2015 10:15
Otevřené řízení P15V00442015 Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2015-2020 08.04.2015 03.06.2015 09:00 03.06.2015 09:00
Zakázka malého rozsahu P15V00842015 Rámcová smlouva na dodávku prvků povinné publicity v rámci projektů spolufinancovaných z EU 07.04.2015 22.04.2015 12:00 22.04.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00772015 Nákup pomůcek pro výuku v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ 31.03.2015 13.04.2015 12:00 13.04.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00832015 Nákup 1000 ks širokospektrálních filtrů pro obměnu v kontejnerech 30.03.2015 09.04.2015 12:00 09.04.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00572015 Webová bannerová kampaň "Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj - s chutí" 27.03.2015 08.04.2015 12:00 08.04.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00172015 Inzerce 2015 27.03.2015 23.04.2015 12:00 23.04.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00682015 Nákup kancelářských potřeb v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 27.03.2015 09.04.2015 12:00 09.04.2015 12:00
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00802015 Nákup 1 ks osobního automobilu s pohonem na CNG a 3 ks osobních automobilů střední třídy 26.03.2015 13.04.2015 12:00 13.04.2015 12:00 13.04.2015 12:15
Otevřené řízení P15V00522015 Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. – ultrazvuky II 26.03.2015 21.05.2015 09:00 21.05.2015 09:00
Otevřené řízení P15V00422015 Dodávka technického vybavení včetně zaškolení obsluhy v rámci projektů „Podpora strojírenských oborů“ a „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ II 26.03.2015 21.05.2015 09:45 21.05.2015 09:45
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00642015 Dodávka mobilního ručního FT-IR spektrometru a Ramanova disperzního spektrometru 25.03.2015 13.04.2015 13:00 13.04.2015 13:00 13.04.2015 13:15
Zakázka malého rozsahu P15V00762015 Výroba regionálního exponátu Moravskoslezského kraje pro prezentaci na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně 24.03.2015 09.04.2015 12:00 09.04.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00602015 Ediční plán na rok 2015 23.03.2015 08.04.2015 12:00 08.04.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00792015 Nákup 73 ks kompozitních tlakových láhví 23.03.2015 03.04.2015 12:00 03.04.2015 12:00
Otevřené řízení P15V00272015 Dodávka technologie výcvikového polygonu vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum 19.03.2015 23.04.2015 10:30 23.04.2015 10:30 23.04.2015 10:45
Otevřené řízení P15V00462015 Dodávka a instalace hudebních nástrojů a audio vybavení v rámci projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách" II. 19.03.2015 21.05.2015 11:30 21.05.2015 11:30 21.05.2015 11:45
Zakázka malého rozsahu P15V00242015 Systém pro zpracování materiálů samosprávy 18.03.2015 03.04.2015 12:00 03.04.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00592015 Zhotovení propagačních předmětů pro projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji 18.03.2015 13.04.2015 12:00 13.04.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00612015 Zajištěné péče o zvláště chráněná území Moravskoslezského kraje 16.03.2015 25.03.2015 12:00 25.03.2015 12:00
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00372015 Výběr dodavatele 12 sad hydraulických vyprošťovacích zařízení 09.03.2015 25.03.2015 12:00 25.03.2015 12:00 25.03.2015 12:15
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00312015 Nákup 4 ks velitelských automobilů pro dovybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 09.03.2015 26.03.2015 12:00 26.03.2015 12:00 26.03.2015 12:15
Otevřené řízení P15V00092015 Dodávka a instalace měřicích sad pro počítačem podporované experimenty v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II 09.03.2015 21.05.2015 10:45 21.05.2015 10:45 21.05.2015 11:00
Zjednodušené podlimitní řízení P14V04252014 Dodávka nábytku a vybavení k projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě 06.03.2015 02.04.2015 11:00 02.04.2015 11:00 02.04.2015 11:15
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00402015 Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů (BICH) v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství II“ 06.03.2015 25.03.2015 12:30 25.03.2015 12:30 25.03.2015 12:45
Zakázka malého rozsahu P15V00482015 Výběr dodavatele technologie OOP, oděvů, praní, sušení v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum 05.03.2015 18.03.2015 12:00 18.03.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00492015 Výběr dodavatele technologie strojní údržby a ostatního vybavení v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum 05.03.2015 18.03.2015 12:00 18.03.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00472015 Výběr dodavatele technologie ČOV v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum 05.03.2015 18.03.2015 12:00 18.03.2015 12:00
Otevřené řízení P15V00132015 Rekonstrukce objektu domova Vítkov 04.03.2015 17.03.2015 11.05.2015 10:45 11.05.2015 10:45 11.05.2015 11:00
Zakázka malého rozsahu P15V00022015 Dodávka nábytku a vybavení domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě - "3. etapa transformace organizace Marianum A" 03.03.2015 16.03.2015 12:00 16.03.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00532015 Zabezpečení podpory pro softwarové licence (VMware) 03.03.2015 11.03.2015 12:00 11.03.2015 12:00
Otevřené řízení P15V00052015 Dodávka lůžek a matrací vč. příslušenství do objektů sociálních služeb 23.02.2015 21.05.2015 10:15 21.05.2015 10:15 21.05.2015 10:30
Otevřené řízení P14V04192014 Výběr dodavatele EZ - AV techniky v rámci projektu »Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum« II 19.02.2015 16.04.2015 10:30 16.04.2015 10:30 16.04.2015 10:45
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00122015 Poskytování poradenských služeb v oblasti marketingu Moravskoslezského kraje 18.02.2015 17.03.2015 09:45 17.03.2015 09:45 17.03.2015 10:00
Zjednodušené podlimitní řízení P15V00262015 Dodávka automatické linky pro kompletní údržbu hadic vč. příslušenství v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum 18.02.2015 25.03.2015 12:00 25.03.2015 12:00 25.03.2015 12:15
Zakázka malého rozsahu P15V00382015 Zajištění sportovního vybavení - Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 18.02.2015 04.03.2015 12:00 04.03.2015 12:00
Otevřené řízení P15V00222015 Zajištění prohlídek těl zemřelých na území MSK v letech 2015 a 2016 II. 06.02.2015 02.04.2015 09:00 02.04.2015 09:00 02.04.2015 09:15
Otevřené řízení P15V00182015 Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná -Ráj, p.o.« - mobiliář 05.02.2015 02.04.2015 09:30 02.04.2015 09:30 02.04.2015 09:45
Otevřené řízení P15V00082015 Zajištění komplexního řešení jazykových laboratoří v rámci projektu »Jazykové učebny středních odborných škol« 2 05.02.2015 02.04.2015 10:15 02.04.2015 10:15 02.04.2015 10:30
Zakázka malého rozsahu P15V00012015 Vytvoření letní propagační mapy MSK 30.01.2015 13.02.2015 12:00 13.02.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00142015 Zajištění výkonu investorsko-inženýrské činnosti a technického dozoru stavebníka u stavby "Silnice II/457 - rekonstrukce opěrné zdi v obci Jindřichov" realizované v rámci projektu Silnice 2014 - II. etapa 22.01.2015 05.02.2015 12:00 05.02.2015 12:00
Zakázka malého rozsahu P15V00072015 Dodávka nábytku a vybavení v rámci projektu "Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě" 21.01.2015 27.02.2015 12:00 27.02.2015 12:00
Otevřené řízení P14V03852014 Výběr dodavatele vnitřního vybavení - interiéru pro integrované výjezdové centrum Ostrava Jih 09.01.2015 10.03.2015 09:45 10.03.2015 09:45 10.03.2015 10:00
Otevřené řízení P14V04062014 Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třinecko 05.01.2015 20.04.2015 11:00 20.04.2015 11:00 20.04.2015 11:15
Zjednodušené podlimitní řízení P14V04272014 Výstavba Parku zahrad – SZAS Ostrava v rámci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ II. 23.12.2014 20.01.2015 10:45 20.01.2015 10:45 20.01.2015 11:00
Otevřené řízení P14V03842014 Dodávka mobiliáře v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 23.12.2014 25.02.2015 09:45 25.02.2015 09:45 25.02.2015 10:00
Otevřené řízení P14V03832014 Dodávka lékařské technologie v rámci projektu "Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ 22.12.2014 04.05.2015 09:45 04.05.2015 09:45 04.05.2015 10:00
Zjednodušené podlimitní řízení P14V04102014 Výběr dodavatele vybavení IVC v rámci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“ II. 19.12.2014 02.02.2015 09:45 02.02.2015 09:45 02.02.2015 10:00
Otevřené řízení P14V03782014 Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – lékařská technologie (RTG a USG) 15.12.2014 05.02.2015 10:00 05.02.2015 10:00 05.02.2015 10:15
Otevřené řízení P14V03892014 Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Ostatní lékařské přístroje - část 3 - laparoskopie, endoskopie, cystoskopie, artroskopie 15.12.2014 05.02.2015 09:00 05.02.2015 09:00 05.02.2015 09:15
Otevřené řízení P14V03932014 Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. – Lékařská technologie II - CT 27.11.2014 02.02.2015 10:45 02.02.2015 10:45 02.02.2015 11:00
Otevřené řízení P14V03062014 Dodávka eHealth – Dodávka a údržba Systému pro výměnu informací v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení 27.11.2014 23.01.2015 10:00 23.01.2015 10:00 23.01.2015 10:15
Zakázka dělená na části (ZMR, ZPR) P14V04012014 Dodávka elektro vybavení do objektů sociálních služeb 26.11.2014 15.12.2014 12:00 15.12.2014 12:00
Zakázka dělená na části (ZMR, ZPR) P14V02782014 Dodávka didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v rámci projektů ROP Moravskoslezského kraje v oblasti školství 05.11.2014 17.12.2014 09:30 17.12.2014 09:30
Zakázka malého rozsahu P14V03672014 Vytvoření nového vizuálního grafického stylu cestovního ruchu v MSK 27.10.2014 19.11.2014 12:00 19.11.2014 12:00
Otevřené řízení P14V03122014 Vybavení pro stravovací provoz v rámci projektu „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“ 23.09.2014 12.01.2015 10:45 12.01.2015 10:45 12.01.2015 11:00
Otevřené řízení P14V03412014 Vybudování pavilonu interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě – nábytek II 16.09.2014 12.11.2014 11:45 12.11.2014 11:45 12.11.2014 12:00
Zakázka malého rozsahu P14V03392014 Výkon investorsko-inženýrské činnosti a TDS u staveb v rámci projektu "Silnice 2015 - 7 staveb" 03.09.2014 22.09.2014 12:00 22.09.2014 12:00
Otevřené řízení P14V02452014 Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku – Místku, p. o. – ultrazvuky 20.08.2014 15.10.2014 11:15 15.10.2014 11:15 15.10.2014 11:30
Otevřené řízení P14V01962014 Zdravotnická technologie pro projekt »Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná -Ráj, p.o.« II. 05.08.2014 29.10.2014 11:00 29.10.2014 11:00 29.10.2014 11:15
Otevřené řízení P14V00732014 Silnice 2015 – 7 staveb 12.05.2014 09.09.2014 09:15 09.09.2014 09:15 09.09.2014 09:30
Otevřené řízení P14V00382014 Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – Lékařská technologie II 28.04.2014 16.09.2014 11:00 16.09.2014 11:00 16.09.2014 11:15
Otevřené řízení P12V04032012 Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních - Hemodialyzační monitory 27.08.2013 21.01.2013 09:30 21.01.2013 09:30 21.01.2013 09:45