Profil zadavatele
Organizace:Moravskoslezský kraj
Adresa:28. října 117, 702 18 Ostrava
:70890692
Telefon:
Webová stránka: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
ID profilu zadavatele ve VVZ:60050269
Používaná elektronická tržiště:

Vypsané zakázky

Filtrovat zadávací řízení

Filtrovat zadávací řízení
: :
: :
:   :  
:   :  
:   :  
:   :  
 
Zadavatel Číslo zakázky Název Uveřejnění oznámení Konec lhůty pro doručení žádostí o účast Konec lhůty pro poskytování ZD Termín podání nabídek Termín otevírání obálek
Moravskoslezský kraj P14V00762014 Občerstvení pro vzdělávací akce, workshopy a pracovní setkání pro projekt „Plánování sociálních služeb II“ 17.04.2014 29.04.2014 12:00 29.04.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00462014 Nákup osobního automobilu - limuzíny 15.04.2014 03.06.2014 12:00 03.06.2014 12:00 03.06.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P14V00602014 Realizace stavby v rámci projektu "1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku" - chráněné bydlení Rýmařov 15.04.2014 12.05.2014 12:00 12.05.2014 12:00 12.05.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P14V00322014 Informační technologie, stabilní hasicí zařízení a chlazení datového centra pro projekt "Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o." 10.04.2014 02.06.2014 12:00 02.06.2014 12:00 02.06.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P14V00702014 Výběr zhotovitele stavby "Hrad Sovinec - zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby" II 09.04.2014 22.04.2014 12:00 22.04.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00262014 Výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci staveb v rámci projektu „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ 07.04.2014 18.04.2014 12:00 18.04.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00672014 Zpracování analýzy rizik a provedení externího penetračního testu 01.04.2014 22.04.2014 12:00 22.04.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00492014 Zajištění péče o zvláště chráněná území Moravskoslezského kraje 31.03.2014 07.04.2014 12:00 07.04.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00552014 Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II, 2. 28.03.2014 29.05.2014 12:00 29.05.2014 12:00 29.05.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P14V00542014 Pořízení nábytku v rámci projektu Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě 28.03.2014 28.05.2014 12:00 28.05.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00622014 Dotazníkové šetření v rámci projektu "Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji" 27.03.2014 14.04.2014 12:00 14.04.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00592014 Pořízení vybavení v rámci projektu "Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělání v Ostravě" II 26.03.2014 14.04.2014 12:00 14.04.2014 12:00 14.04.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P14V00372014 Zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci staveb pro sociální péči 26.03.2014 07.04.2014 12:00 07.04.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00482014 Zjišťování potřeb obcí s OÚ, zajištění metodické podpory pro obce s POÚ a realizace vzdělávacích akcí pro projekt „Plánování sociálních služeb II“ 17.03.2014 28.03.2014 12:00 28.03.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00362014 Výkon inženýrsko-investorské činnosti a technického dozoru stavebníka u staveb realizovaných v rámci projektu „Silnice 2014“ (II., III., IV. a V. etapa) 12.03.2014 25.03.2014 12:00 25.03.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00472014 Dodávka 60 ks kompletních přetlakových vzduchových izolačních přístrojů 12.03.2014 20.03.2014 12:00 20.03.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00442014 Výkon inženýrsko-investorské činnosti a TDS "Silnice II/452 Bruntál - Mezina km 24,61-28,61" 12.03.2014 31.03.2014 12:00 31.03.2014 12:00 31.03.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P13V02502013 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum 10.03.2014 28.05.2014 10:30 28.05.2014 10:30
Moravskoslezský kraj P14V00192014 Nákup mobiliáře pro projekt „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“ 10.03.2014 30.04.2014 12:00 30.04.2014 12:00 30.04.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P14V00202014 Výběr zhotovitele stavby "INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ CENTRUM TŘINEC" 06.03.2014 28.05.2014 09:00 28.05.2014 09:00
Moravskoslezský kraj P14V00352014 "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy - světelné vybavení" II. 03.03.2014 20.05.2014 10:00 20.05.2014 10:00
Moravskoslezský kraj P14V00402014 Dodávka speciálních počítačových programů pro školská poradenská zařízení III. - 2. část 26.02.2014 14.03.2014 12:00 14.03.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00182014 Silnice II/452 Bruntál – Mezina II 25.02.2014 07.05.2014 09:00 07.05.2014 09:00 07.05.2014 09:15
Moravskoslezský kraj P14V02192013 Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb - 2. etapa transformace organizace Marianum 21.02.2014 22.04.2014 12:00 22.04.2014 12:00 22.04.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P14V00282014 Stavební práce v rámci projektu Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě 21.02.2014 07.03.2014 12:00 07.03.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00152014 Provedení auditu a zpracování auditorské zprávy pro projekt „II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba" 14.02.2014 28.02.2014 12:00 28.02.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P14V00022014 Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněná bydlení 31.01.2014 24.03.2014 12:00 24.03.2014 12:00 24.03.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P14V00102014 Organizační zajištění vzdělávacích aktivit pro individuální projekt "Podpora vzdělávání v sociální oblasti III" 29.01.2014 19.02.2014 12:00 19.02.2014 12:00 19.02.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P14V00032014 Dodávka přístrojové techniky pro výuku v oborech Stavebnictví v rámci projektu "Moderní zkušební laboratoře" 24.01.2014 07.02.2014 12:00 07.02.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P13V02612013 Inzerce 2014 10.01.2014 27.01.2014 12:00 27.01.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P12V03872012 Výběr zhotovitele stavby„Domov Bílá Opava – rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltova“ 03.01.2014 04.02.2014 09:15 04.02.2014 09:15 04.02.2014 09:30
Moravskoslezský kraj P13V02702013 Silnice 2014 - V. etapa - 4. část 03.01.2014 28.05.2014 09:30 28.05.2014 09:30 28.05.2014 09:45
Moravskoslezský kraj P13V02692013 Silnice 2014 - IV. etapa 03.01.2014 18.03.2014 10:30 18.03.2014 10:30 18.03.2014 10:45
Moravskoslezský kraj P13V02682013 Silnice 2014 - III. etapa - 2. část 03.01.2014 23.04.2014 10:00 23.04.2014 10:00
Moravskoslezský kraj P13V02672013 Silnice 2014 - II. etapa - 1. část 03.01.2014 16.05.2014 09:00 16.05.2014 09:00 16.05.2014 09:15
Moravskoslezský kraj P13V02732013 Dodávka nábytku a vybavení do objektů pro sociální služby - Havířov a Frýdek-Místek 31.12.2013 17.03.2014 12:00 17.03.2014 12:00 17.03.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P13V02642013 Dodávka a instalace IT a prezentační techniky a vybudování datových sítí v rámci ROP III 31.12.2013 27.02.2014 12:00 27.02.2014 12:00 27.02.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P13V02572013 Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. - Lékařská technologie II - Ostatní lékařské přístroje 31.12.2013 12.05.2014 12:00 12.05.2014 12:00 12.05.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P13V02632013 Dodávka a implementace Provozního manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje a nemocnic Moravskoslezského kraje 27.12.2013 20.03.2014 12:00 20.03.2014 12:00 20.03.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P13V02742013 Prezentační akce projektu "Jak šmakuje Moravskoslezsko" v zahraničí 23.12.2013 09.01.2014 12:00 09.01.2014 12:00
Moravskoslezský kraj P13V02562013 Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku - Místku, p. o. – Lékařská technologie II - CT, RTG, UZV, PACS 23.12.2013 10.03.2014 12:00 10.03.2014 12:00 10.03.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P13V02442013 Vnitřní integrace úřadu (docházkový systém) III 23.12.2013 12.02.2014 12:00 12.02.2014 12:00 12.02.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P13V02142013 Dodávka zařízení pro kuchyňský provoz a prádelenský provoz "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě" 20.12.2013 21.01.2014 12:00 21.01.2014 12:00 21.01.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P13V02622013 Rozvoj etických standardů 20.12.2013 31.01.2014 12:00 31.01.2014 12:00 31.01.2014 12:15
Moravskoslezský kraj P13V02402013 Novostavby a rekonstrukce DOZP - Dolní Životice a 3.etapa Marianum B 17.12.2013 10.02.2014 13:00 10.02.2014 13:00 10.02.2014 13:15
Moravskoslezský kraj P13V01432013 Školení pro pedagogy v rámci projektu "Modernizace výuky informačních technologií" 23.10.2013 06.11.2013 12:00 06.11.2013 12:00
Moravskoslezský kraj P12V04032012 Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních - Hemodialyzační monitory 27.08.2013 21.01.2013 09:30 21.01.2013 09:30 21.01.2013 09:45
Moravskoslezský kraj P13V01412013 TDS, koordinátor BOZP a IČ - IVC Ostrava-jih 21.08.2013 09.09.2013 12:00 09.09.2013 12:00 09.09.2013 12:15
Moravskoslezský kraj P13V00972013 Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih 30.07.2013 15.11.2013 28.03.2014 09:00 28.03.2014 09:00 28.03.2014 09:15
Moravskoslezský kraj P12V03722012 Dodávka a instalace vybavení pro výuku jazyků v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách" 26.06.2013 22.08.2013 08:45 22.08.2013 08:45 22.08.2013 09:00