Profil zadavatele

Organizace Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
IČO 00027073
Identifikátor
profilu zadavatele ve VVZ
214095
Adresa Květnové náměstí 391, 25243 Průhonice
Telefon 296 528 111
E-mail vukoz@vukoz.cz
Web http://www.vukoz.cz
Používaná
elektronická tržiště
TENDERMARKET

Registrace dodavatele

Tento profil zadavatele nevyžaduje samostatnou registraci.

Registrujte se na Softender.cz a získejte přístup k zakázkám z celé ČR.

Registrace

Detail zakázky - Pořízení leteckých snímků zájm. území

Zadavatel Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Název
organizační jednotky
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
E-mail
Název zakázky Pořízení leteckých snímků zájm. území
Číslo spisu P12V00000002
Druh
zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Velikost
veřejné zakázky
podlimitní
nadlimitní
Zveřejnění
na profilu zadavatele
Předběžné
oznámení
Zrušení
veřejné zakázky
Předpodkládaná
hodnota
Smluvní cena
bez DPH
349 500,00 Kč
Smluvní cena
s DPH
419 400,00 Kč
Skutečně uhrazená cena
bez DPH
419 400,00 Kč
Skutečně uhrazená cena
s DPH
419 400,00 Kč
Uveřejnění
oznámení
29.05.2012
Konec lhůty
pro poskytování ZD
14.06.2012 10:00:00
Termín
podání nabídek
14.06.2012 10:00:00
Termín
otevírání obálek
15.06.2012 10:00:00
Stav
zakázky
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Doplňující informace

Vybraný uchazeč

00559709
Název uchazeče GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Adresa Lazaretní 4298/11a
Smluvní cena
bez DPH
349 500,00 Kč
Smluvní cena
s DPH
419 400,00 Kč

Dokumenty ke stažení


Druh dokumentuNázevUveřejnilUveřejněno odUveřejněno do
Smlouva Ing. Sylva Vladíková 31.07.2012
07:43:42

Smlouva Ing. Sylva Vladíková 31.07.2012
07:45:16

Smlouva Ing. Sylva Vladíková 31.07.2012
07:44:52