Profil zadavatele

Organizace Město Kostelec nad Orlicí
IČO 00274968
Identifikátor
profilu zadavatele ve VVZ
60052902
Adresa Palackého nám. 38, 51741 Kostelec nad Orlicí
Telefon
E-mail
Web http://www.kostelecno.cz
Používaná
elektronická tržiště

Detail zakázky - Oprava sociálního zařízení v 1. NP MŠ Mánesova

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí, Odbor správy majetku města
Název
organizační jednotky
Město Kostelec nad Orlicí, Odbor správy majetku města
E-mail
Název zakázky Oprava sociálního zařízení v 1. NP MŠ Mánesova
Číslo spisu VZMR 4/2012
Druh
zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Velikost
veřejné zakázky
podlimitní
nadlimitní
Zveřejnění
na profilu zadavatele
Předběžné
oznámení
Zrušení
veřejné zakázky
Předpodkládaná
hodnota
Smluvní cena
bez DPH
126 504,00 Kč
Smluvní cena
s DPH
151 805,00 Kč
Skutečně uhrazená cena
bez DPH
Skutečně uhrazená cena
s DPH
Uveřejnění
oznámení
12.05.2012
Konec lhůty
pro poskytování ZD
29.05.2012 10:00:00
Termín
podání nabídek
29.05.2012 10:00:00
Termín
otevírání obálek
29.05.2012 10:30:00
Stav
zakázky
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ

Vybraný uchazeč

10500685
Název uchazeče Josef Morávek
Adresa Nerudova 1343, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Smluvní cena
bez DPH
126 504,00 Kč
Smluvní cena
s DPH
151 805,00 Kč

SEZNAM UCHAZEČŮ

Název uchazeče Adresa Nabídková cena
bez DPH
Nabídková cena
s DPH
10500685 Josef Morávek Nerudova 1343 517 41 Kostelec nad Orlicí 126 504 Kč 151 805 Kč

Dokumenty ke stažení


Druh dokumentuNázevUveřejnilUveřejněno odUveřejněno do
Smlouva Ing. Miroslava Fiedlerová 21.06.2012
07:57:46