Profil zadavatele

Detail zakázky - Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseník - technologie třídící linky

Zadavatel Město Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic
Název
organizační jednotky
Město Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic
E-mail
Název zakázky Rozvoj třídírny druhotných surovin v městě Jeseník - technologie třídící linky
Číslo spisu MJ/02268/2012
Evidenční
číslo (Věstník VZ)
Druh
zadávacího řízení
Otevřené řízení
Velikost
veřejné zakázky
podlimitní
nadlimitní
CPV kódy 30132300-6
Zveřejnění
na profilu zadavatele
Předběžné
oznámení
Zrušení
veřejné zakázky
Předpodkládaná
hodnota
Smluvní cena
bez DPH
13 984 000,00 Kč
Smluvní cena
s DPH
16 780 800,00 Kč
Skutečně uhrazená cena
bez DPH
13 984 000,00 Kč
Skutečně uhrazená cena
s DPH
16 920 640,00 Kč
Uveřejnění
oznámení
16.01.2012
Konec lhůty
pro poskytování ZD
12.03.2012 10:00:00
Termín
podání nabídek
12.03.2012 10:00:00
Termín
otevírání obálek
13.03.2012 13:00:00
Stav
zakázky
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

IČO Název
subdodavatele
Adresa
63993660 EKOPRAV, s.r.o. Podvinný mlýn 79/25, Praha 9, CZ

Vybraný uchazeč

49062557
Název uchazeče Bluetech s. r. o.
Adresa Žižkova 596, 395 01 Pacov
Smluvní cena
bez DPH
13 984 000,00 Kč
Smluvní cena
s DPH
16 780 800,00 Kč

SEZNAM UCHAZEČŮ

Název uchazeče Adresa Nabídková cena
bez DPH
Nabídková cena
s DPH
49062557 Bluetech s.r.o. Žižkova 596, 395 01 Pacov 13 984 000 Kč

Dokumenty ke stažení


Druh dokumentuNázevUveřejnilUveřejněno odUveřejněno do
Písemná zpráva zadavatele František Chovanec 27.04.2012
13:04:50

Smlouva František Chovanec 27.04.2012
13:00:25

Dodatek ke smlouvě Bc. Jana Gvizdová 12.03.2013
12:34:03

Seznam subdodavatelů Bc. Jana Gvizdová 18.06.2013
07:05:43