Jak se stát zadavatelem

Každý uživatel aplikace Softender využívá pro vstup do systému své osobní přihlašovací údaje. Prvním krokem k tomu, aby se zadavatel mohl stát uživatelem aplikace Softender je registrace zde.

Po odeslání registračního formuláře prověří a zkontroluje pracovník odpovědný za provoz systému údaje uvedené v registraci a během 24 hodin kontaktuje příslušné pracovníky zadavatele s návrhem na uzavření příslušné smlouvy dle rozsahu požadovaných služeb. Po jejím podepsání dostává oznámení o aktivaci účtu zadavatele. Po aktivaci účtu mají možnost uživatelé na straně zadavatele vstoupit do systému a plně využívat aplikaci Softender a služeb helpdesku. Mohou také využít bezplatného školení uživatelů aplikace Softender v místě působiště zadavatele nebo služeb spojených s vyřízením veškerých formalit spojených se získáním potřebných certifikátů pro elektronický podpis a klíčů pro šifrování.

Základní popis aplikace naleznete zde. Bližší popis aplikace je možné získat na základě jednání o využití aplikace ve Vaší organizaci.

V případě zájmu o bližší informace k nabízeným službám se prosíme obracejte naše obchodní oddělení: sales@b2bcentrum.cz, tel. 234707316, 234707323.

Profil zadavatele

Od 1.4.2012 vzniká nová povinnost pro všechny zadavatele veřejných zakázek zveřejňovat všechny své zakázky na profilu zadavatele. Zadavatel musí dle zákona pro provozování profilu zadavatele získat certifikát opravňující k jeho používání nebo využít certifikovaný nástroj pro zveřejňování svých zakázek.

Pro všechny veřejné zadavatele jsme aktuálně připravili speciální nabídku. Profil zadavatele na plně certifikovaném elektronickém nástroji Softender můžete nyní získat za zvýhodněných podmínek.

Měsíční cena za provoz od 1.7.2012 je následující:
Obec/město do 1000 obyvatel 200,-
Obec/město od 1001 do 5000 obyvatel 400,-
Obec/město od 5001 do 10000 obyvatel 600,-
Město od 10001 do 25000 obyvatel 800,-
Město nad 25001 obyvatel/kraj/státní úřad 1000,-

Cena platí pro zastřešující organizaci a zahrnuje profil zadavatele pro všechny jí podřízené organizace.

V případě zájmu o nabízenou službu stačí vyplnit registrační formulář.

Registrační formulář

Údaje o organizaci

Údaje o kontaktní osobě

Pokud jste již zaregistrováni v elektronickém tržišti, tak se můžete přihlásit .
V případě technických problému kontaktujte Helpdesk na tel.: 234 707 312, 234 707 320, e-mail: podpora@b2bcentrum.cz