Společnost B2B CENTRUM a.s.

Naše společnost se zabývá tvorbou, vývojem a správou elektronických tržišť a e-commerce aplikací. Specializujeme se na elektronické zadávání veřejných zakázek, organizaci výběrových řízení a elektronických aukcí. Provozujeme online elektronická tržiště GeM a Softender.

Společnost B2B Centrum a.s. založil v roce 2000 Dalibor Wijas s cílem rozvíjet v České republice podnikání v oblasti elektronických tržišť a elektronického obchodování mezi firmami (B2B e-commerce). Během krátké doby se B2B CENTRUM stalo průkopníkem a vedoucím hráčem na trhu se službami a aplikacemi pro elektronický nákup v podnikové sféře a veřejné správě. Kromě provozování elektronických tržišť dnes společnost nabízí také ucelené portfolio softwarových aplikací pro zavedení elektronického nakupování (e-procurement, spend management) a prodeje (e-sales) do podniků.

Naše aplikace pokrývají širokou oblast řízení procesů podnikového nákupu – sběr požadavků na nákup, vyhledávání vhodných dodavatelů, vyjednávání s dodavateli, elektronické aukce, elektronické objednávky, uzavírání smluv, katalogový nákup, kontrolu kvality dodávek a plnění smluvních závazků, hodnocení dodavatelů, správu a vyhodnocení nákupních a investičních projektů. V oblasti podpory prodejních procesů nabízí naše řešení možnosti využití katalogového prodeje (maloobchodní i velkoobchodní prodej), prodej smluvním obchodním partnerům, elektronické prodejní aukce na prodej nadnormativních zásob nebo nepotřebného majetku a také řízení partnerské obchodní sítě.

Poskytujeme také školeníkonzultace a pořádáme semináře, díky nimž mohou další noví zákazníci využívat výhod elektronických tržišť a elektronického obchodování a ušetřit tak značné prostředky.

Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti elektronického nakupování a podpory obchodu elektronickými prostředky nám umožňují nabídnout klientovi řešení ušité na míru, které zohlední specifické potřeby a požadavky jeho oboru podnikání, podnikových procesů, firemní kultury a aktuálních požadavků. Při návrhu individuálního řešení pro klienta vycházíme z několika zásad, které považujeme za základ dlouhodobého vztahu založeného na vzájemné důvěře a prospěchu obou stran.

Naše zásady návrhu kvalitních zákaznických řešení

  • Elektronické nástroje jsou prostředkem dosažení daných ekonomických cílů podniku nikoliv cílem samotným.
  • Podnikové procesy a informační systémy mohou být efektivní, pokud fungují optimálně jako celek. Proto je důležité zohlednit v návrhu návaznost na veškeré okolní procesy a integraci se stávající IS/IT infrastrukturou.
  • Koncepce umožňující maximální přizpůsobivost požadavkům klienta, budoucí modernizaci a rozšiřování stávajícího systému.
  • Řízení projektů a vývoje aplikací je dynamická činnost vyžadující dodržování zásad systémového inženýrství a použití moderních metodik zajišťujících dodržení všech smluvních parametrů.

Veškeré elektronické nástroje, vyvinuté naší firmou, jsou orientovány na maximální úsporu nákladů při realizování příslušných procesů v oblasti nákupu nebo při zadávání veřejných zakázek, a to při zachování maximálního uživatelského komfortu.