Otázky a odpovědi

K čemu slouží Softender?

Aplikace Softender slouží k evidenci a podpoře procesu zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy. Umožňuje elektronicky komunikovat se zadavateli veřejných zakázek a využívat plně elektronických forem zadávání zakázek (elektronická aukce, dynamický nákupní systém). Aplikace podporuje také proces zadávání zakázek malého rozsahu a neveřejných zakázek.

Splňuje Softender všechny požadavky na elektronický nástroj dle zákona?

Společnost B2B Centrum a.s.je držitelem dvou certifikátů (úplný rozsah) vydaných certifikačním orgánem ATS Relsie akreditovaným Českým institutem pro akreditaci:
 • Certifikát č. ATS-20110703 na funkčnost elektronického nástroje; a současně
 • Certifikát č. ATS-20110704 na prostředí elektronického nástroje.
Certifikace byla provedena dle Vyhlášky vlády ČR č. 9/2011 Sb. a ověřuje shodu elektronického nástroje Softender s technickými a bezpečnostními požadavky vyplývajícími ze Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a ze souvisejících vyhlášek.

Jaké jsou hlavní výhody aplikace Softender pro zadavatele?

 • zjednodušuje práci při zpracování veřejných zakázek dle platné legislativy
 • umožňuje elektronickou komunikaci s USISVZ
 • obsahuje schvalovací procedury
 • poskytuje přehled nad stavem jednotlivých veřejných zakázek
 • hlídá důležité termíny a časové limity
 • podporuje všechny typy zadávacích řízení
 • zajišťuje archivaci dokumentů a dat

Jaké procesy zákona 137/2006 Sb. podporuje aplikace Softender?

 • Veškeré procesy definované zákonem o zadávání veřejných zakázek:
  • Předběžné oznámení
  • Příprava a zveřejnění zadávací dokumentace
  • Zveřejnění zakázky
  • Komunikace s dodavateli
  • Podávání nabídek
  • Otevírání obálek
  • Posouzení a hodnocení nabídek
  • Uzavření smlouvy
  • Oznámení výsledku zadávacího řízení
  • Přezkoumání námitek
  • Rámcové smlouvy
  • Dynamický nákupní systém
  • Elektronické aukce
 • Proces zadávání zakázek malého rozsahu (dle postupů nastavených v závislosti na vnitřních směrnicích organizace)
 • Proces zadávání neveřejných zakázek (dle postupů nastavených v závislosti na vnitřních směrnicích organizace)
 • Archivace

Kolik stojí využívání serveru Softender pro zadavatele?

Ceny jsou odstupňovány v závislosti na velikosti subjektu zadavatele (rozlišujeme počet zaměstnanců nebo velikost spravovaného území) a také záleží na rozsahu požadovaných služeb. V případě Smlouvy o outsourcingu elektronického nástroje je tato standardně uzavírána na období jednoho nebo dvou let a cena se skládá z jednorázového zřizovacího poplatku a měsíčního paušálního poplatku. V případě Vašeho zájmu o zaslání konkrétní cenové nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení: obchod@b2bcentrum.cz.

Jak je zaručena ochrana osobních údajů?

Veškeré transakce probíhají kódovaně za použití protokolu SSL, každý uživatel zadává při vstupu do systému jméno a heslo, případně se přihlašuje prostřednictvím svého certifikátu a veškerá data o uživatelích a transakcích jsou bezpečně uložena v databázi, kde jsou chráněna proti zneužití.

Je nutné podepisovat nějaké smlouvy?

Ano, na základě projednání požadovaného rozsahu služeb ze strany zadavatele a dohody na cenách je uzavřena smlouva zpravidla na 1-2 roky.

Je možné, aby zadavatel provozoval aplikaci na vlastním serveru?

Ano, zde se jedná o možnost pořízení licence k aplikaci, zajištění vhodného HW vybavení, projednání rozsahu podpory ze strany B2B Centrum a.s. pro provozování aplikace přímo u konkrétního zadavatele. V případě Vašeho zájmu o zaslání konkrétní nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení: obchod@b2bcentrum.cz.

Jak je zajištěna komunikace mezi aplikací Softender a ostatními aplikacemi používanými v konkrétním úřadě?

Nabízíme různé možnosti, jak realizovat propojení mezi uživateli a aplikací Softender a mezi uživateli navzájem. B2B Centrum používá pro integraci s ostatními systémy technologii XML.