Certifikace

Aplikace Softender je certifikovaným elektronickým nástrojem pro zadávání veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb.

Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy a profil zadavatele Softender disponuje všemi potřebnými certifikáty pro provoz elektronického nástroje a profil zadavatele v rozsahu skupin 01 - 15. Certifikace byly provedeny dle vyhlášky č. 9/2011 Sb., část třetí: certifikace shody elektronických nástrojů v rozsahu činností uvedených v certifikačním protokolu.