Ukončení podpory

Vážení uživatelé Softenderu,

oznamujeme Vám, že provoz elektronického nástroje Softender a stránek softender.cz bude ukončen k 31.3.2016.
V případě, že máte zájem o export svých dat nebo jejich migraci k jinému poskytovateli, obraťte se, prosím, na náš Helpdesk, tel. +420 234 707 312, email: podpora@b2bcentrum.cz

Děkujeme za dosavadní spolupráci.

B2B CENTRUM a.s.

Na této stránce naleznete ceníky našich služeb týkající se profilu zadavatele a provozu elektronického nástroje Softender na jednu zakázku. Celý popis našich služeby najdete v podrobném soupisu ceníků a služeb.

Cena za provoz profilu zadavatele

Pro využívání profilu zadavatele v certifikovaném nástroji Softender nabízíme 3 možnosti plateb. Varianta A nabízí měsíční paušál za uveřejnění neomezeného množství VZ, počet uživatelů bez omezení a bez omezení datového prostoru. Varianta B je platba za uveřejnění jednotlivé VZ, počet uživatelů bez omezení a bez omezení počtu vložených dokumentů. Varianta C je obdobou varianty A s tím rozdílem, že platby jsou realizovány 1x ročně předem. Platba předem je zohledněna zvýhodněním ceny.

zadavatel měsíční paušál jednotlivé zakázky roční paušál
Obec / město do 1000 obyvatel 200 Kč 200 Kč 2.200 Kč
Obec / město od 1001 do 5000 obyvatel 400 Kč 400 Kč 4.400 Kč
Obec / město od 5001 do 10000 obyvatel 600 Kč 450 Kč 6.600 Kč
Město od 10001 do 25000 obyvatel 800 Kč 450 Kč 8.800 Kč
Město nad 25001 obyvatel / kraj / státní úřad 1.000 Kč 450 Kč 11.000 Kč
Školy 400 Kč 450 Kč
Podnikatelské subjekty 800 Kč 450 Kč
> Podrobný ceník a popis služeb
Součástí poskytovaných služeb je:
  • Zajištění uživatelské a technické podpory
  • Zajištění profilu zadavatele včetně jeho propojení na webové stránky zadavatele

Pronájem elektronického nástroje na jednu zakázku

Pokud zadavatel zvolí variantu 3, je výše ceny za jednotlivou zakázku vázána na rozsah zkušeností zadavatele. Pokud zadavatel absolvoval alespoň jedno školení k obsluze elektronického nástroje Softender (nevztahuje se na školení k profilu zadavatele), stává se tzv. „kvalifikovaným zadavatelem“ a má nárok na ceny nižší.

druh zadávacího řízení kvalifikovaný zadavatel nekvalifikovaný zadavatel
Zjednodušené podlimitní řízení bez aukce 1.000 Kč 5.000 Kč
Ostatní zadávací řízení bez aukce 3.500 Kč 15.000 Kč
Jakékoli zadávací řízení s aukcí 5.000 Kč 20.000 Kč
> Podrobný ceník a popis služeb
Součástí poskytovaných služeb pro nekvalifikované zadavatele je:
  • Zajištění uživatelské a technické podpory v průběhu zakázky
  • Metodická pomoc při práci s aplikací
  • Zajištění proškolení dodavatelů před elektronickou aukcí

Kvalifikovaní zadavatelé mají v ceně standardní uživatelskou a technickou podporu.

V případě zájmu o bližší informace k nabízeným službám se, prosíme,
obracejte naše obchodní oddělení: sales@b2bcentrum.cz, tel. 234707316.